Kategóriák
 • Normál borítékos üdvözlőlapok
  •  
 • Extra méretű borítékos üdvözlőlap
  •  
 • Forgótárcsás üdvözlőlapok
  •  
 • Zsebes üdvözlőlap
  •  
 • Nyílt képeslapok
  •  
 • Karácsonyi zsinóros tasakok
  •  
 • Karácsonyi képeslapok
  •  
Hírlevél
Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)
1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

1.1 A Bros Universal Bt értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével a vevő (szerződött partner, illetve regisztrált vevő is ide tartozik) által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

1.2 A vevő a regisztrációját követő megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A Bros Universal Bt tevékenysége során székhelyén és saját sleptúrás autóin azonnali készpénzfizetés ellenében, illetve meghatározott feltételek teljesülése esetén, halasztott fizetési kedvezménnyel értékesíti termékeit.

2.2 A Bros Universal Bt hosszabb üzleti kapcsolat esetén a vevő részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a A Bros Universal Bt. kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik. A Bros Universal Bt fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, „engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány” (ún. „hitelkeret”) biztosítását limitálja.

2.3 A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait  Bros Universal Bt a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Bros Universal Bt. a nyilvántartásaiban tárolja, de harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet csak sor. A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen ÁSZF alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy Bros Universal Bt. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen ÁSZF alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Bros Universal Bt-hez történő eljuttatásával.

2.4 A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a Bros Universal Bt. folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a Bros Universal Bt. a jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatot számítja fel. A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására. A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a Bros Universal Bt. külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

2.5 Írásbeli emlékeztető, ill. a regisztráció során megadott e-mail címre fizetési felszólító kerül azon vevők részére megküldésre, amelyeknek lejárt tartozásuk van. Három munkanap után ismételt fizetési felszólítás kerül azon vevők részére megküldésre, amelyek a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat. Az írásbeli fizetési emlékeztető mellett ezen hátralékos vevők, a lejárt fizetési határidőtől számított hatodik naptári napon a Bros Universal Bt. rendszerében „letiltásra” kerülnek (a halasztott fizetési kedvezményük megvonásra kerül), és a továbbiakban vásárlásaikat kizárólag az ellenérték azonnali, készpénzben történő megfizetése mellett bonyolíthatják. Azon esetben, ha a vevő a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a Bros Universal Bt. kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” vevő nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a harminc naptári napot, úgy Bros Universal Bt. a követelését jogi úton érvényesíti (tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levelet küld), a cégvezető döntése szerint ügyvéd vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 293. §-a alapján terheli a vevőt. A tartozás rendezése tárgyában tizenöt naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levél esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj kerül felszámításra.

3. A MEGRENDELÉS MÓDJA

3.1 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bros Universal Bt. felé a webshopon (www.bros.unas.hu) és e-mailen keresztül adhatja le megrendelését. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Bros Universal Bt. és a vevő között érvényesen létrejön. A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Szőke Mihály ev. elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2 A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Bros Universal Bt. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Bros Universal Bt. a székhelyén egy félévig megőrzi.

3.3 A vevő vállalja, hogy a megrendelésein feltünteti a Bros Universal Bt. árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A vevő tudomásul veszi, hogy a Bros Universal Bt.  az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

3.4 A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Bros Universal Bt. -t különösen nem terheli felelősség:

 • az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;
 • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
 • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
 • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
 • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.


4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

4.1. Bros Universal Bt..által üzemeltetett webshopban (www.bros.unas.hu) 14 óráig megrendelt és raktáron lévő árut a külön szerződéssel rendelkező partnereinek (továbbiakban: szerződött partner), a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között belföldön díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla bruttó értéke eléri a 20 000 (húszezer) forint összeget. Amennyiben a szerződött partner a megrendelését nem a webshopon keresztül adja le, hanem azt e-mail ormájában juttatja el Bros Universal Bt.-hez, úgy a kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja Szőke Mihály e.v a következő munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti.  A 20 000 (húszezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat a szerződött partner viseli oly módon, hogy bruttó 1990.- fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy szerződött partnertől azonos napon 12 óráig több megrendelés is érkezik, ezek összevonásra kerülnek. A 12 és 14 óra között érkező megrendelések összevonására nincs lehetőség, ezért a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 20 000 (húszezer) forint értéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhoz szállítása ingyenes. 

4.2 Amennyiben a megrendelés bruttó 20 000 (húszezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása a szerződött partner számára ingyenes lesz. 

4.3 Bros Universal Bt. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Bros Universal Bt. által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja.
 
4.4 A megrendelt áru szállítása a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Bros Universal Bt. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg kiegyenlíteni.
 
4.5 Nem szerződött partner (vevő) internetes vásárlása esetén a kiszállítás kérése esetén postai úton, utánvéttel, a vevő költségére történik. Postai utánvét esetén a szállítás költségei tekintetében a mindenkori szállítási és fizetési feltételek az irányadók.
 
4.6 Az áruátvételkor a szerződött partner, illetve a regisztrált vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
 
4.7 Az áru kísérő okmány a számla, kivételes esetekben szállítólevél, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.
 
4.8 A szerződött partner, illetve a regisztrált vevő jogosult az árut a Bros Universal Bt. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
 

 • az áru minősége, mennyisége nem megfelelő;
 • az árucikk nem lett megrendelve;
 • a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
 • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

5.1 A Bros Universal Bt. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

5.2 A vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van a Bros Universal Bt. felé, köteles a nála található még nem értékesített, a Bros Universal Bt. által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a Bros Universal Bt. székhelyén a Bros Universal Bt. rendelkezésére bocsátani. Önkéntes teljesítés hiányában Bros Universal Bt. a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a Bros Universal Bt.-vel szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a vevő köteles- Bros Universal Bt.-nek az áru visszaszállításával felmerülő, a visszaszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a vevő vagy a vevő érdekkörébe tarozó személy a Bros Universal Bt. által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a vevő a visszaszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a Bros Universal Bt. részére megfizetni.

5.3 Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a Bros Universal Bt. jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.

6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

6.1 Bros Universal Bt. raktárából csak barna ragasztószalaggal lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Bros Universal Bt. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. Bros Universal Bt. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

6.2 A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Bros Universal Bt.-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

6.3 A vevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Bros Universal Bt. csak a sértetlen barna ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételkori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három munkanapon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.

6.4 A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Bros Universal Bt. mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

7.1 A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori szortiment kedvezmények figyelembevételével történik. 

7.2 A rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

7.3 Bros Universal Bt. az árváltozás jogát fenntartja.

7.4 Bros Universal Bt. aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.bros.unas.hu címen. 

7.5 Bros Universal Bt. online rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező vevő léphet be. A vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció során megadott jelszó kezeléséért, a vevőt teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. Bros Universal Bt. nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a vevőnél, akár más harmadik személynél. 

8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

8.1 Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a Bros Universal Bt. csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos - a Bros Universal Bt. munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a Bros Universal Bt. a teljes vételárat az eredeti számla átadása alapján, a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt a Bros Universal Bt. a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni Bros Universal Bt. email elérhatőségén.

8.2 Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a Bros Universal Bt. hibájából kerülnének visszáruzásra, azaz a vevőnél felhalmozódott árutöbblet, valamint esetlegesen feleslegessé vált megrendelések, stb. és megvásárlásuktól számítva még nem telt el három hónap, minimum 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy értékazonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a Bros Universal Bt. kizárólag az eredeti számla megléte alapján, bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. Az egyedileg rendelt vagy szezonális cikkek visszáruzására nincs lehetőség.

8.3 A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A visszaszolgáltatás költségei a vevőt terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Bros Universal Bt. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított harminc napon belül a vevő részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a vevő a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a vevő az elállási jog gyakorlására a vevő személyéhez kötött, illetőleg a vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

8.4 A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a Bros Universal Bt. bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A reklamációk jogosságának nélkülözhetetlen bizonylata a vásárlást igazoló eredeti számla. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. 

9. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

9.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az ÁSZF bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész ÁSZF érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

9.2 A vevő a regisztrációt követően bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

9.3 A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és Bros Universal Bt. jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg, ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő a kártérítés összegét a Szőke Mihály ev. felszólítását követő nyolc napon belül köteles a Bros Universal Bt.. részére átutalni.

9.4 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

9.4 A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Miskolc, 2020. 04. 08.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


Tájékoztatjuk, hogy a Bros Universal Bt., mint Adatkezelő a www.bros.unas.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!


A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.


1.) Az Adatkezelő adatai


Az adatok kezelője a Bros Universal Bt
Székhelye: 3516 Miskolc, Pesti út 106.
E-mail címe: brosuniversal2015@gmail.com2.) Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

2.1. Kapcsolatfelvételhez és Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A www.bros.unas.hu oldalon külön erre rendszeresített kapcsolat felületen kizárólag az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre (akár hírlevélre történő feliratkozásra is) van lehetőség.  Kapcsolatfelvételre csak más vállalkozásnak (elsősorban viszonteladónak) van lehetősége. Magánszemély kapcsolatfelvételét az Adatkezelő nem fogadja el. Magánszemély kapcsolatfelvételre (illetve hírlevél kérésre) vonatkozó adatait az Adatkezelő rendszeréből azonnal törli, azokat nem tárolja.
Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és termékekről elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre Bros Universal Bt részére (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• név*,

•e-mail cím*,

• üzenet*.A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
A www.bros.unas.hu weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az alábbi személyes adatok megadására (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

• név*;

• e-mail cím*;

• üzenet*.3.) Az adatkezelés időtartama

3.1. Hírlevél esetében

A Felhasználó hírlevélre történő feliratkozása során megadott adatait addig kezeli, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik (törlését kéri a hírlevélre feliratkozott vállalkozások listájából) az Adatkezelő által megnevezett e-mail címre e-mailben, vagy a megadott levelezési címre postai úton kézbesített levélben.


Az adatok kezelője a Bros Universal Bt
Székhelye: 3516 Miskolc, Pesti út 106.
E-mail címe: brosuniversal2015@gmail.com

 
Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.3.2. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok

Kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatok esetében, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.

Az adatok kezelője a Bros Universal Bt
Székhelye: 3516 Miskolc, Pesti út 106.
E-mail címe: brosuniversal2015@gmail.com


Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja


Az adatkezelésre a www.bros.unas.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.


A  Felhasználó szavatol  azért,  hogy a Szolgáltatás  során  harmadik  természetes  személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.


5.) Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás


A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

UNAS Online Kft.Sopron, Kőszegi út 14. unas@unas.hu

Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhely szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.


MPL Futárszolgálat.

Cím: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.Az adatfeldolgozás a megrendelt termékek Felhasználóhoz történő eljuttatása. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.


Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.6.) A Felhasználó jogai


Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e- mailben a brosuniversal2015@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 3516 Miskolc, Pesti út 106.., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.


Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a  brosuniversal2015@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 3516 Miskolc, Pesti út 106., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezésicímmegadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.


Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását - részben vagy egészben - a  brosuniversal2015@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 3516 Miskolc, Pesti út 106. ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából (ha annak törlését törvény, vagy egyéb rendelkezés kizárja).


Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely

a személyes adat törlését kizárta.


Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.


A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a  brosuniversal2015@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 3516 Miskolc, Pesti út 106. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait eltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.


Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybe vett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.


A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,


• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos    kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb

25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve
ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjátólszámított30naponbelülbírósághozfordulhat.


A Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv  (2013. évi V. törvény)  alapján

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor  22/c.;  www.naih.hu) <http://www.naih.hu>  fordulhat vagy
•  Bíróság előtt érvényesítheti jogait.


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználok a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

7.)  A  weboldal  használatával  összefüggésben  gyűjtött  információk  - cookie-k


Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.


A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.


Az Adatkezelő - hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz - kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.


Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.


Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.


Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.


Alkalmazott cookie-k:


Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.


Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.


8.) Egyéb rendelkezések


Bros Universal Bt kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Miskolc, 2020. 04.08.

Webáruház készítés